TECHNICKÝ LIST

ASS - řízená spára

Prvek pro plánované spáry k vytvoření a utěsnění plánovaných spár


DRUH:

ASS křížový těsnící profil vyroben z 0,70 mm tlustého černého plechu běžně dodávané délky 2 m. Na plechu je oboustranně nanesena lepící vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukem (Köster CFR 1) o tloušťce 0,5 mm. Lepící vrstva je oboustranně chráněna krycí fólií. Uprostřed šířky bitumenového plechu jsou bodově navařené plechové lišty. Lišty jsou kratší než bitumenový plech o 7 cm na každé straně. Volné konce bitumenového plechu slouží ke spojování - slepování dalších dílů.

POUŽITÍ:

Pro vytvoření a utěsnění plánovaných spár. Vložením těchto křížů do stěn nevznikají trhliny náhodně, ale plánovitě a jsou okamžitě po vzniku utěsněny. Plechové lišty zeslabí cíleně na předem určeném místě stěnu a v tomto místě vznikne trhlina. Bitumenový plech díky velice dobré lepící schopnosti povrchové - bitumenové vrstvy se slepí s betonem a zabrání pronikání vody trhlinou. Použitím těchto křížů je možné betonovat větší záběry bez nutnosti přerušování betonáže. Zeslabovací prvek musí mít šířku min. 50 % šířky stěny. Na bednění, v místě vložení prvku pro plánovanou spáru, se umístí trapézová lišta.


VZDÁLENOST PLÁNOVANÝCH SPÁR:

L .......(vzdálenost v m) = H ..............(výška stěny v m)
(2 x T).......(2 × tloušťka stěny v m)

VÝHODY:

  • jednoduchá instalace
  • dokonalé utěsnění i při vyšším tlaku vody
  • těsnění spáry okamžitě po zatížení konstrukce vodou
  • nedochází k předčasnému bobtnání

Technické údaje:

BÁZE:
Černý plech tloušťky 0,70 mm. Délka 2 m. Na dvě protilehlé strany kříže je oboustranně nanesena lepící vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukem (Köster CFR 1) o tloušťce 0,5 mm.
BARVA:
černá, lišty plech
HYGIENCKÁ NEZÁVADNOST
vhodné pro studenou pitnou vodu
PŘÍDRŽNOST K BETONU:
0,60 N/mm2
SKLADOVÁNÍ:
minimálně 18 měsíců bez změny vlastností
skladování v suchých a chladných podmínkách
BALENÍ:
jednotlivě, 1 ks = 2 m

Instalace:

  1. Stáhnout krycí fólii z obou stran bitumenového plechu.
  2. Vložit prvek plánované spáry mezi výztuže stěny tak, aby zeslabovací lišty z plechu byly napříč stěnou a bitumenový plech podélně uprostřed stěny. Zafixovat pomocí vestavěných U-háků nebo S-háků vázacím drátem přes otvory v plechu.
  3. Další díl prvku pro plánované spáry přiložit na volný konec bitumenového plechu minimálně s přesahem 5 cm a pevným stlačením je spolu spojit.
    POZOR: dávat pozor na to, aby bylo celé spojení dobře slepeno.
  4. Nasunout na spoj dvou dílů dvě styčné spojky z obou stran.

Typ Šířka prvku Tloušťka stěny Délka prvku Cena v Kč/m
ASS – 100 10,0 cm do 20 cm 2 m na dotaz
ASS – 125 12,5 cm 20 až 25 cm 2 m na dotaz
ASS - 150 15,0 cm 25 až 30 cm 2 m na dotaz
ASS - 175 17,5 cm 30 až 35 cm 2 m na dotaz
ASS - 200 20,0 cm 35 až 40 cm 2 m na dotaz
ASS - 250 25,0 cm 40 až 45 cm 2 m na dotaz
ASS - 300 30,0 cm 45 až 55 cm 2 m na dotaz
ASS – 350 35,0 cm 55 až 65 cm 2 m na dotaz
ASS - 400 40,0 cm 65 až 75 cm 2 m na dotaz


ASS - křížový těsnící plech BK

Trapézové a trojúhleníkové plastové lišty

Použití:

Trapézové lišty se používají pro vytvoření pohledových hran řízených spár, jako ukončovací profil nebo k formování stržených hran, případně pro jiné konstrukční účely.


PLASTOVÉ TRAPÉZOVÉ A TROJÚHELNÍKOVÉ LIŠTY
Obrázek Název a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
Délka
[m]
Balení
Trapézová lišta
T20
20 10 10 1 ks = 2,5 m 1 bal. = 100 m
Trojúhelníková lišta
D15
15 21 1 ks = 2,5 m 1 bal. = 100 m
Trojúhelníková lišta
D20
20 28 1 ks = 2,5 m 1 bal. = 100 m