Prohlášení o shodě TĚSNÍCÍ PLECH BK a ASS a ABSZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ.