TECHNICKÝ LIST

PVC-P pásy


Těsnící pásy do spár

Těsnící pásy dospár z plastických hmot (PVC-P) k utěsnění dilatačních a pracovních spár v betonu
KUNEX - těsnící pásy do spár zaručujídobré mechanické spojení s betonem a spolehlivé těsnění

DOBROZDÁNÍ JAKOSTI


Podle DIN 18541

KONTROLA JAKOSTI

• QM - Systém podle DIN ISO 9001
• Vlastní kontrola prostřednictvím stálé výrobní kontroly
• Posudek charakteristických parametrů podle Zkušebního ústavu materiálů v Braunschweigu

SORTIMENT VÝROBKŮ


• pásy do dilatačních spár pokládané dovnitř a zvenku
• pásy do pracovních spár pokládané dovnitř a zvenku
• pásy do pracovních spár s ocelovou vložkou
• pásy do pracovních spár s ocelovou vložkou a s očky
• rohový pás
• ukončovací pás do spár
• těsnící profil (sluníčko)
• pás do spár
• těsnící pás do zdiva


DOPLNĚNÍ SYSTÉMŮ


Standardní tvary dílů

MATERIÁL


Vyrábí se ze surovin na bázi PVC-P v následujících kvalitách:
• dle podnikové normy nesnášejí asfalt (NB) respektive snášejí (BV)
• dle DIN normy nesnášejí asfalt (NB) respektive snášejí (BV)
• dle podnikové normy fyziologicky nezávadné

BARVA:

Černá resp. betonově šedá (ukončovací pásy do spár)

CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU:

Těžko hořlavý (zařazení stavebniny B2)

PŮSOBENÍ PROTI VODĚ:

Těsní

PŮSOBENÍ ZA TEPLA:

Odolný při teplotě od -20oC do + 60oC

NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ:

Svařuje se tepelně nožem a svářecími pájkami(do 250W) jakož i teplovzdušnými svářecími přístroji
(do 1400W)


CHARAKTERISTICKÉ FYZIKÁLNÍ HODNOTY PÁSŮ DO SPÁR


 

pásy do pracovních spár

pásy do dilatačních spár

podnik.norma DIN norma podnik.norma DIN norma
NB       BV NB       BV NB       BV NB       BV
Pevnost v tahu
DIN EN ISO 527
> 10 N/mm2 > 10 N/mm2
Porušení průtažnosti
podle DIN EN ISO 527
> 250% > 350% > 300% > 350%
Tvrdost podle
Shore A DIN 53505
70±5 67±5


STANDARDNÍ DÍLY Z PÁSŮ
DO PRACOVNÍCH A DILATAČNÍCH SPÁR

tvar 1
ploché zkřížení

tvar 2
plochý T-kus

tvar 3
plochý roh

tvar 4

tvar 5
svislý T-kus

tvar 6
svislý roh

VYRÁBÍ SE PÁSY DO SPÁR - KONSTRUKCE PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA