ABS - bednící a tsnící kíový plech


ABS do stny

ABS do stny

Pouit:

K bednn jednotlivch zbr betone stny.
Bitumenov tsnc plech uprosted zabezpeuje utsnn pracovn spry v mst napojen stny.


ABS do desky

ABS do desky ABS do desky

Pouit:

K bednn jednotlivch zbr betone zkladov desky.
Bitumenov tsnc plech uprosted zabezpeuje utsnn pracovn spry v mst napojen desek.