TECHNICKÝ LIST

ADEKA ULTRA SEAL

montn bobtnav tsnc tmel


Druh:

jednokomponentn, bobtnav pastovit tsnc hmota


Pouit:

Pro utsnn pracovnch spr a prostup. Tsnn okolo ocelovch nosnk a sloup. Tsnn dilatac v mstech pouit dilatanch kov (nap. kovotahy, ). Tsnn spr mezi prefabrikty. Sanace netsnnch dilatac. Mont podzemnch svtlk. Zabezpeen prub, tsncch profil a tsncch plech.


Vhody:

jednoduch instalace. Kartue s vrobkem je okamit pipraven k aplikaci pomoc vytlaovacch pistol standardnch velikost. ADEKA P-201 se vyznauje pedevm kontinulnm regulovanm bobtnnm a vysokou elastickou tvrnost i v nabobtnalm stavu. Je odoln vi velkmu mnostv rozpoutdel a chemikli. Vborn pilnavost k betonu, kovu, plastm. D se aplikovat na vlhk podklady. Odpad nutnost aplikac zkladovch primer


Technick daje:

Bze:

Uretan-Prepolymerizt

Barva:

ed

Hustota:

1,28 0,15 g/m3

Prtanost:

min. 500

Pevnost v tahu:

min. 2,45

Viskozita:

3600 ps pi 25C

Prstek objemu [%]:

120 20 (viz. graf)

Vytvrzovn:

cca. 1 mm / 24 hodin pi 20C a 60% relativn vlhkosti

Teplotn odolnost:

-30C a +60C

Toxick vlivy na
okoln prosted:

dn

Skladovn:

6 msc pi teplotch do 30C, v suchm a mrazuvzdornm prosted, chrnnm ped pmm psobenm slunce

Balen:

jednotliv; 320 ml kartue; 1 karton = 6 kartu


Graf bobtnn:


Instalace:

Podkladov plochy mus bt vodotsn, bez trku, prasklin a ledu. Stojat voda, cement, blto, prach a neistoty mus bt odstranny.
Doporuen minimln teplota materilu v kartui je nejmn 5 C, okoln teplota me bt ni ne 0 C.


  • odznout piku dle poteby
  • protrhnout vnitn tsnc flii
  • nasadit kartui do pistole
  • spoteba materilu zvis na typu aplikace a na vlastnostech podkladovho povrchu:
    4 a 7 m / kartue
  • ped beton mus ADEKA P-201 alespo 24 hodin vytvrdnout
  • oteven kartue je mono znovu pout. Ped dalm pouitm je teba ztvrdl materil ve pici kartue odstranit