FLOWSTOP

Psky bobtnajc za vysokho tlaku


K utsnn pracovnch spr a prosaku-jcch mst v betonovch konstrukcch. Dky proven odolnosti vi tlaku do 8 bar spluje technologie FLOWSTOP pedpoklady nmeck smrnice pro vodotsnost betonovch konstrukc pro trval tlak 2 bary, jako i mezinrodn standardy vyadujc velkou odolnost vi tlaku. FLOWSTOP

Popis produktu:

FLOWSTOP

FLOWSTOP je bobtnajc psek pro pracovn spry a prostupy v betonovch konstrukcch, odoln vi vysokm tlakm.

S rozmrem 20x5 mm doclte bezpenho a trvalho utsnn a do 80 m vodnho sloupce.

 • Veobecn osvden o zkouce stavebnho dozoru
 • Vhodn pro promnliv vodn zny
 • Dobr chemick odolnost
 • Tvarov stabiln
 • Max. tlak 8 bar pi rozmrech 20 x 5 mm
 • Dlouhodob test po dobu 250 dn
 • Snadn pokldka pomoc lepidla na bobtnajc psky POWER
 • Bez nutnosti zdvien hran


Mont:

Podklad mus bt ist, such a nesm se na nm nachzet voln sti. Po nanesen lepidla na bobtnajc psky POWER do stedu spry se psek pilo na lepidlo a lehce pitla. Je teba dbt na 8cm betonovou kryc vrstvu uvnit vztue. Neprovd se instalace s mkou na bobtnajc psky. Ped zabetonovnm nesm psek leet del dobu ve vod. Stkajc deov voda bobtnn neaktivuje.

FLOWSTOP


Technick daje:

Na chemickm zkladu:modifikovan TPE
Barva: červen
Povrch: hladk
Profily: 20 x 5 mm

20 x 10 mm
Teplotn rozsah: -30 C až +60 C
Skladovn: V suchu a chrněn

Odolnost:

 • Zředěn kyseliny a louhy
 • Slan voda
 • Metan + radon
 • Kejda + močůvka
 • Kvasn rmut + bioplyn
 • Alkalita betonu
 • Tekutina narušujc beton

FLOWSTOP