TECHNICKÝ LIST

ILLICHMAN BK tsnc plech

Pro spolehlivé utsnní pracovních spár


DRUH:

Tsnící plech vyroben ze 160 mm širokého a 0,60 mm tlustého plechu bn dodávané délky 2,50 m. Na plechu je oboustrann nanesena lepící vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kauukem (Köster CFR 1) o tloušce 0,5 mm. Lepící vrstva je oboustrann chránna dlenou fólií.

POUITÍ:

Pro utsnní pracovních, tlakových a technologických spar betonových a elezobetonových vodotsných konstrukcí.

VÝHODY:

jednoduchá instalace
dokonalé utsnní i pi vyšším tlaku vody
tsnní spáry okamit po zatíení konstrukce vodou
neme dojít k pedasnému bobtnáníTechnick daje:

BZE:

Plech 160 mm široký a 0,60 mm tlustý. Délka 2,50 m. Na plech je oboustrann nanesena lepící vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kauukem (Köster CFR 1) o tloušce 0,5 mm.
Lepící vrstva je oboustrann chránna dlenou fólií, která se snímá a bezprostedn ped zabetonováním.

BARVA:

erná

HYGIENICK NEZVADNOST:

vhodné pro studenou pitnou vodu

PDRNOST K BETONU:

0,45 N/mm2

SKLADOVN:

minimáln 18 msíc bez zmny vlastností
skladování v suchých a chladných podmínkách

BALEN:

50 m v devné bedn( 20 ks x 2,50 m )
balení obsahuje spojky pro spojování plech


CERTIFIKT:

TZÚS Praha, . 010-038033; ETA


Instalace:

 1. Na jednotlivých dílech tsnících plech odstranit spodní krycí fólii.
  (spodní je strana s upevovací hranou)
 2. Rozdlit jednotlivé díly tsnní na armatue na místa, kde se budou instalovat.
 3. Upevnit první díl vázacím drátem pes dráku v upevovací hran na armaturu.
 4. Vrchní prouky krycí fólie na obou koncích plechu stáhnout cca 10 cm tak, aby bylo moné piloit další díl.
 5. Další díl tsnní piloit minimáln s pesahem 5 cm a pevným stlaením je spolu spojit.
  POZOR: dávat pozor na to, aby bylo celé spojení dobe slepeno. Nasunout na spoj dvou díl stynou svorku
 6. Horní prouky krycí fólie znovu nalepit pes styné plochy a svorku.
 7. Postupovat v instalaci dalších díl tsnní stejným zpsobem.
 8. Vrchní prouky krycí fólie mou být odstranny teprve pedbetonáí další ásti, aby nemohlo dojít ke sníení úinnosti pilnavé vrstvy.
 9. T-spoje a další spoje tsnní je teba zajistit stynou spojkou.
 10. Pokud potebujeme ohýbat plechy mimostedu je nutné spodní upevovací hranu nastihnout do tvaru V.
  POZOR: Hloubka zabetonování tsnícího plechu v prvním zábru betonáe musí být minimáln 30 mm a nejvíce polovina šíky plechu (80 mm).