těsnící plech BK Illichman

Pro spolehlivé utěsnění pracovních spár


Výhody, které přesvědčí

Na plech je oboustranně nanesena speciální elastická vrstva, která je chráněna ochranou fólií. Tato se odstraní těsně před zpracováním.

Speciální elastická vrstva je resistentní proti veškerým organickým splaškům, a proto je použití těsnících plechů vhodné i v čističkách odpadních vod.

Trvale elastická vrstva vytváří dobré spojení těsnících plechů BK s čerstvým betonem a spolehlivě utěsní spáru před stojatou i tlakovou vodou.

Spoje jsou zajištěny malou svorkou.

Těsnící plech BK
Těsnící plech BK

Příklad napojení: podlaha - zeď /zeď - zeď/

Těsnící plech BK

Jednoduché a spolehlivé spojení jednotlivých částí.

Těsnící plech je vhodný jak pro vertikální, tak i horizontální pracovní spáry.

Integrační hloubka je mezi 3 cm a poloviční šířkou plechu.

Spojení jednotlivých dílů se provádí přeplátováním minimálně o šířce 5 cm.

Plech se upevňuje nahorní výztuž vázacím drátem přes otvory v upevňovací hraně.

Instalace plechu je jednoduchá a nenákladná.
Utěsnění spáry je dokonalé.

Těsnící plech BK
těsnící plech BK

Napojení na těsnící profily v dilatačních spárách je možné pomocí zvláštní spojky.

Instalace plechů dlouhých 2,50 m je rychlá, jednoduchá a provádí se ještě před prvním betonováním.


Návod na instalaci

Instalace těsnícího plechu BK Instalace těsnícího plechu BK
1 Odstranit spodní proužek fólie (spodní strana je s ohyby) 2 Spojení plechů přeplátovat minimálně 5 cm a zajistit spojkou.
 
Instalace těsnícího plechu BK Instalace těsnícího plechu BK
3 Plech přivázat přes otvory v upevňovací hraně vázacím
drátem o výztuž.
4 Zabetonovat plech minimálně 3 cm, maximálně do poloviny šířky (8 cm)

Bitumenové těsnící plechy je možné použít pro utěsnění pracovních spár: podlaha - zeď / zeď - strop a technologických spár.Lišta pro zvýšení krytí k těsnícím plechům BK
Lišta pro zvýšení krytí k těsnícím plechům BK Lišta pro zvýšení krytí k těsnícím plechům BK
Lišta pro zvýšení krytí k těsnícím plechům BK Lišta pro zvýšení krytí k těsnícím plechům BK
Lišta pro zvýšení krytí k těsnícím plechům BK Lišta pro zvýšení krytí k těsnícím plechům BK