Psluenstv k PVC pás


PJKA PRO SVAOVN PVC PS
Pájka pro svaování PVC pás Pájka pro svaování PVC pás
ALK 0/125
výkon 125W / 230V
Cena: 4 270,- K + DPH

PJKA PRO SVAOVN PVC PS
Pájka pro svaování PVC pás ALK 3/250
Cena: 4 270,- K + DPH


PCHYTKA PVC PS
Pchytka PVC ps 1 balen = 100 ks