TSNC PSY DO PRACOVNCH SPR


POKLDAN DOVNIT
typ celková šíe
a
šíka dilataního
dílu b
výška
ebrování f
Délka role
v m
A150 150 55 15 25
A190 190 70 15 25
A240 240 80 15 25
A320 320 100 15 25
A500 500 140 15 20

POKLDAN ZVENKU
typ celková šíe
a
šíka dilataního
dílu b
kotva Délka role
v m
výška f poet N
AA190 190 80 17 4 25
AA240/20 240 80 20 4 25
AA320/20 320 100 20 6 25
AA240/35 240 84 35 4 25
AA320/35 320 100 35 6 25
AA500/35 500 120 35 8 20

POKLDAN DOVNIT S OCELOVOU VLOKOU
typ celková šíe
a
A150S 150
A190S 190
A240S 240
A320S 320
Délka role: 25 m Armování skrz pásy z pérové oceli ve vzdálenosti od 100 mm.

POKLDAN DOVNIT S OCELOVOU VLOKOU A OKY
typ celková šíe
a
A150SÖ 150
A190SÖ 190
A240SÖ 240
A320SÖ 320
Délka role: 25 m